OCHRONA
ŚRODOWISKA

ODNAWIAMY
CYKLICZNIE

Cały nasz tabor jest odnawialny cyklicznie, dzięki czemu spełniamy aktualne surowe formy emisji spalin.

Z
arząd firmy ASTIR jest świadomy swojej odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego podczas realizacji działań biznesowych.

11_tabor

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, wprowadziliśmy standard PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015
oraz dodatkowe zasady i cele środowiskowe.
Nasza polityka środowiskowa opiera się na trzech podstawowych filarach:

Certyfikat ISO
OVAM